Byggentreprenören Ola Serneke.

Hur påverkas företaget Serneke av digitaliseringen?
– Digitaliseringen är en genomgripande utveckling för hela samhället så givetvis påverkar det även oss. Det är en utveckling som vi måste beakta, bevaka och utveckla så att det främjar vår verksamhet, våra beställare och i slutändan samhällsutvecklingen i stort.

Om Serneke

Serneke är känt som ett nytänkande och expansivt entreprenadföretag som verkar inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget grundades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag.

Hur driver Serneke förändringsarbete i samband med digitaliseringens effekter?
– På Serneke ser vi till att varje projekt genomlyses från början till slut för att få till rätt nivå. Det är viktigt att vi inte gör saker som kunden inte efterfrågar eller behöver och på så vis krånglar till det.

Vad behöver vi göra gemensamt i samhällsbyggnadssektorn för att få full nytta av digitaliseringen?
– Vi måste hjälpas åt att hitta rätt verktyg för att hamna på en lagom nivå. Vi måste projektera och utveckla så att digitaliseringen fungerar i verkligheten på ett positivt sätt. Digitaliseringen ska underlätta, inte krångla till vardagen för folk.

Du nämner ofta en stark kultur och tydliga värderingar som en del av receptet för Sernekes framgång. Men vilka andra faktorer tror du är bidragande till framgången?
– Jag vill hävda att allt som gör oss framgångsrika bottnar i våra värderingar. Vårt mod att ifrågasätta, vårt engagemang, våra visioner och vår handlingskraft har fört oss dit vi är idag. Andra viktiga delar av receptet är att vi har tydliga och högt uppsatta mål som vi fokuserar stenhårt på och som driver oss. Vi har en företagsstruktur där våra fyra affärsområden befruktar varandra och ger oss en stabil grund att stå på.

Du blev utsedd till årets vd 2017 i kategorin stora företag. Vad är det som gör dig till en framgångsrik ledare?
– Jag tror det är min förmåga att alltid vara väldigt engagerad och positiv i kombination med att jag vågar ta i problem och vara rak i min kommunikation. Det handlar om att försöka vara ett föredöme och inspirera andra så att både engagemanget och viljan att lösa problem genomsyrar hela organisationen.

Hör Ola Serneke på Utblick med BIM Alliance

Den 17 april kan du höra Ola Serneke på konferensen Utbilck med BIM Alliance.

Uppdaterad den