Begreppet artificiell intelligens syns snart överallt. Varför pratar så många om AI just nu?
– Många hoppas att AI kan hjälpa till att lösa samhällets största utmaningar. Förhoppningarna baseras på de stora framsteg man gjort med AI den senaste tiden.

Fler behöver förstå ämnet för att inte några få ska ha makten över viktiga möjligheter för mänskligheten.

– Flera forskare och analytiker tycker att dock vi talar för litet om AI. Fler behöver förstå ämnet för att inte några få ska ha makten över viktiga möjligheter för mänskligheten.

Var finns de viktigaste AI-tillämpningarna i samhällsbyggandet idag?
– AI används för väldigt många olika saker som påverkar samhällsbyggnad. AI kan till exempel fungera som ett stöd för stadsplanerare så att de kan optimera trafikflöden i smarta städer eller inom konstruktion, till exempel för att optimera energiåtgången i smarta byggnader.

Var i samhällsbyggandet tror du utvecklingen kommer att ske snabbast? Vad väntar runt hörnet?
Det är såklart svårt att förutsäga. Jag tror dock att en kandidat är områden där man inte kunnat göra bra analyser men där det ändå finns stora datamängder, till exempel för att få till bättre prognoser.

Jag skulle bli förvånad om inte det går ganska snabbt framöver.

Det sker också stora investeringar i autonoma fordon och det finns en sådan kraft i den utvecklingen idag – med bilar, bussar, drönare och robotar – att jag skulle bli förvånad om inte det går ganska snabbt framöver. Det påverkar ju naturligtvis stadsmiljön.

Ett användningsområde för autonoma fordon är också på byggarbetsplatser där AI gör att fordon klarar av att anpassa sig till olika förutsättningar.

Vad har AI med BIM att göra?
– AI kan ge stöd inom konstruktion och BIM eftersom det ofta används till mönsterigenkänning, prediktering och riskbedömningar. Det kan handla om kostnadsberäkningar, förbättrade tidsplaner, informationssökning eller utvärdering av risker.

Allt detta underlättas såklart av att så mycket redan har digitaliserats

– AI kan också hjälpa oss att se till så att de konstruktioner vi gör följer gällande regler och lagar. Vi kan också hitta svaga punkter i en konstruktion med hjälp av AI. Allt detta underlättas såklart av att så mycket redan har digitaliserats inom konstruktionsprocesserna.

Det finns en del utmaningar med utvecklingen och en del är rädda för otäcka konsekvenser. Hur ser du på detta?
Som med så mycket annan teknik beror det på vilket syfte man har med sin användning. Man kan till exempel redan idag använda AI för ”microtargeting” i allmänna val. Det innebär att man använder sociala medier för att automatiskt analysera väljare ner på individnivå och sedan sända specifika budskap till olika individer. Dessa budskap kan ju vara en blandning av fakta och desinformation.

Med hjälp av kameror på allmänna platser kan man å ena sidan med AI snabbt hitta brottslighet eller bränder men å andra sidan kan man övervaka människor för andra syften.

Allt detta gör att det är viktigt att fler människor förstår vad AI är och hur det kan användas.

Hör Göran Lindsjö på Utblick med BIM Alliance

Den 17 april kan du höra Göran Lindsjö på konferensen Utbilck med BIM Alliance.

Uppdaterad den