Lär dig mer om BIM

I BIM Alliance infoblad presenteras resultat och positiva exempel från BIM-projekt.


Att det behövs en standard för granskningsprocessen har många varit eniga om. Det underlättar väsentligt för projektörerna och kundens ombud att alla använder samma standard så att man inte har olika sätt att granska system- och bygghandlingar i varje enskilt byggprojekt. Det är en förenkling att statushantering av granskningskommentarer nu kan hanteras på ett enhetligt sätt i byggbranschen.

– Nu vet alla vet vad som gäller utifrån standarden. Varje aktör i byggbranschen kan använda standarden som leder till enklare, roligare och smartare samverkan för alla projektdeltagare, säger Ulf Larsson, Chef operativt stöd, NCC Building Sverige, som initierade att utveckla den nya standarden.

Standarden togs fram i utvecklingsprojektet ”Effektivare granskningsprocess” som drevs av BEAst med stöd av SBUF. Deltagare i projektet var entreprenörerna JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke, byggherrana Locum, Riksbyggen och Trafikverket samt system- och konsultbolagen Bluebeam och Sweco. Arbetet skedde i samverkan med BIM Alliance tekniska utskott.

Till standarden på BEAst webbplats

Ladda ner infobladet

Uppdaterad den