Position är en konferens, mässa och mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. Under två dagar i mars för vi dialog om hur vi, på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. Här lyfter vi fram de goda exemplen. Vilka exempel kan du bidra med? Ditt förslag vill vi ha senast den 11 juni.

Position äger rum på Kistamässan i Stockholm den 19-20 mars 2019. Arrangörer är BIM Alliance, Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och Geoforum Sverige.

Lämna ditt förslag via Geoforum Sveriges webbplats

Uppdaterad den