Svante Hagman, ordförande i BIM Alliance.

Grattis till ordförandeskapet! Vad fick dig att tacka ja?

- Jag har alltid varit lite extra på avseende det digitala och ser en mycket stor potential för branschen att jobba med digitala modeller. BIM är motorn för förändring och effektivisering av byggandet.

Vad har du för erfarenhet av BIM och digitaliseringsfrågor?

- På NCC var jag under många år ordförande i vårt "IT Board" och jag har på nära håll följt och drivit på utvecklingen av BIM i våra projekt.

Vilka är de viktigaste frågorna för dig som styrelseordförande i BIM Alliance?

- Jag tror att frågor kring standardisering och gemensam terminologi är fortsatt viktiga så att vi får till obrutna informationsflöden och så att det som skapas kring objekten i ett skede kan användas i nästa. Sedan måste vi komma vidare så att effekterna av det vi gör leder till ökad automation, en högre grad av industrialisering. Det finns en ordentlig potential i att effektivisera byggandet.

Vad tycker du att BIM Alliance ska satsa mer på framöver?

- Om BIM ska fungera så krävs samarbete, öppenhet och en vilja att dela med sig från alla aktörer. Det är lite häftigt att se den vilja och framåtanda som finns idag. Den vill jag förstärka och bygga vidare på. Framgång föder framgång!

Uppdaterad den