Medlemmar i BIM Alliance

Se vilka företag och organisationer som är medlemmar i BIM Alliance och läs mer om medlemskapet.

COWI är ett konsultföretag med kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap. COWI har över 85 års erfarenhet av branschen och kontor över hela världen. Kombinationen av global närvaro och lokala kunskaper gör att företaget kan åta sig projekt av olika storlek överallt i världen.

BIMformation är ett ungt företag specialiserat på implementering och utveckling av BIM-stödd informationshantering och BIM-stödda arbetsprocesser baserad på LEAN-principer. Bakom företaget står BIM-projektörer inom bygg och anläggning med över 20 års erfarenhet av projektering och byggande.

Equator är ett arkitektkontor som kombinerar kunskap och kreativitet med ett aktivt affärstänkande genom hela projektprocessen, från de tidiga analyserna till den färdiga byggnaden. Equator arbetar aktivt för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Dalux gör användarvänlig BIM-programvara för byggbranschen. "Dalux Field is your tool for greater inspection efficiency. Capture and assign issues instantly from your phone and send it to a subcontractor. Dalux Box collects information, files and BIM-models in one place and makes sure that all project participants stay updated through the web or the app. DaluxFM is a BIM-based Facilities Management-system with user friendly mobile apps."

Uppdaterad den