Pouriya Parsanezhad, SISAB

Berätta, varför deltar du i BIM Alliance aktiviteter?
– Jag tycker att det är jätteviktigt att vara med i branschgemensamma BIM-aktiviteter eftersom det här är ett utvecklingsområde och kunskapen ofta inte finns än. Man behöver hela tiden uppdatera sig, ta in ny kunskap och ta reda på vad som händer på utvecklingsfronten. BIM Alliance är en organisation som ligger i absolut framkant när det gäller BIM- och digitaliseringsfrågor.

– Jag prioriterar BIM Alliance möten eftersom jag träffar personer som jobbar med liknande frågor i andra organisationer men också för att få lyssna på inspiratörer och föreläsare som berättar om vad som händer inom området.

Har du något exempel på konkret nytta som du fått av medlemskapet?
Hos BIM Alliance får jag en överblick som jag har stor nytta av, och jag hade inte klarat mitt arbete lika bra utan en sån här branschgemensam organisation. Jag får tillgång till kunskap, resultat och forskning som hjälper mig att svara på frågor och ta BIM-arbetet hos SISAB vidare.

– Jag hänvisar även mina kollegor till BIM Alliance eftersom de som jobbar mer praktiskt med BIM och har kapaciteten att applicera kunskaperna direkt i verksamheten.

Har du något råd till nya medlemmar i BIM Alliance?
BIM Alliance är som ett smörgåsbord där det finns något för alla BIM-intresserade. Vad du ska engagera dig i beror på företagets mognadsnivå. Har ni inte satsat på BIM tidigare så gäller det att få en överblick av läget och försöka kartlägga förutsättningarna. Om ni redan kommit en bit i BIM-utvecklingen så är någon av intressentgrupperna ett utmärkt forum att engagera sig i. Håll koll på BIM Alliance aktiviteter och börja där!

Uppdaterad den