Lär dig mer om BIM

I BIM Alliance infoblad presenteras resultat och positiva exempel från BIM-projekt.

– Det som är unikt med det här arbetssättet är att projektörerna sitter tillsammans med oss projektledare en gång i veckan och går igenom modellen samt att alla ärenden genereras som BCF-meddelanden, BIM Collaboration Format, via BIM-collab. Det är bra att kunna justera i realtid och enkelt att direkt i modellen se vem som ska göra vad. Alla ärenden tilldelas en projektör som till största del löser uppdraget direkt under mötet, säger Per Höglin, ansvarig för BIM-implementering och samordning på Tikab.

Ladda ner infobladet

Uppdaterad den