Medlemmar i BIM Alliance

Se vilka företag och organisationer som är medlemmar i BIM Alliance och läs mer om medlemskapet.

Veg Tech är Nordens leande leverantör av växtsystem och naturlig dagvattenhantering. I över 30 år har Veg Tech odlat och utvecklat olika system för att skapa gröna miljöer i hela Norden.

Lunds Tekniska Högskola är en del av Lunds universitet och en av Sveriges kompletta tekniska högskolor. Här finns 9 900 studenter och 1 500 anställda.

Uppdaterad den