Vad innebär egentligen VDC? Finns det någon skillnad mot BIM-begreppet?

BIM är en central del inom VDC men det innehåller även teorier och metoder som berör projektstyrning och processdesign, data och mätetal och arbetssätt för att effektivisera projekteringsprocessen. Syftet är att få ut så stor effekt som möjligt från det förändrade arbetssättet som BIM kräver.

VDC är en förkortning av Virtual Design and Construction och är en ramverk som utvecklades av Stanford University i början av 2000-talet.

Vad är det som gjort er så framgångsrika inom VDC?

Veidekke har vi arbetat med VDC sedan 2008 och successivt utvecklat det för att passa vår verksamhet. Veidekkes kultur och involverande arbetssättet har bidragit till att vi har haft bra förutsättningar och en öppenhet i organisationen för att tillämpa de arbetssätt och förändringar som krävs för lyckas.

Hur märks det i det dagliga arbetet att ni har valt att VDC-certifiera många av era medarbetare?

Det har medfört att vi i organisationen har stor förståelse för vad VDC innebär, vilket är helt avgörande för att lyckas åstadkomma förändring. Ett så omfattande förändringsarbete som att implementera VDC innebär kan ingen medarbetare göra själv.

En övervägande del av organisationen måste besitta samma grundläggande förståelse, prata samma språk och ha samma vision för vad som ska åstadkommas. Annars kommer det inte att hända särskilt mycket. Det lyckas du inte med om du inte utbildar dina medarbetare. Vi har valt att göra det genom Stanfords certifieringsprogram.

Du är svensk representant i en BIM-grupp som den europeiska entreprenörorganisationen FIEC startade för ett par år sen. Vad gör FIEC för något?

FIEC är en europeisk samorganisation för medlemsländernas byggindustrier. FIEC representerar och främjar byggindustrins intressen i de europeiska institutionerna genom att öka kunskapen om industrin hos politiker och allmänheten.

Vad bidrar ni i BIM-gruppen med?

BIM-gruppens fokuserar på frågeställningar som berör BIM och hur FIEC kan främja och skapa goda förutsättningar för utvecklingen inom området. Gruppens arbete handlar också om att öka medvetenheten kring BIM och identifiera gemensamma utmaningar där medlemsindustrierna och FIEC kan verka för att skapa gemensamma plattformar eller riktlinjer.

I början av året utökades gruppens område och inkluderar nu allt inom ramen för Construction 4.0 – digitaliseringen av byggbranschen.

Uppdaterad den