Frukost om mötet i Tokyo

Under ett frukostmöte den 21 november 2018 bjuder vi på färsk rapportering från mötet i Tokyo, inklusive spännande exempel från buildingSMART Awards 2018.

Under mötet i oktober 2018 pågick många diskussioner i flera olika grupper om livscykelhantering, product lifecycle management (PLM) och system. Digitala tvillingar efterfrågades också i flera grupper, dock utan tydlig definition av begreppen. Det tyder på att allt fler användare och utvecklare börjar tänka på att hantera projekt över flera skeden av processen och ett allt mer obrutet informationsflöde.

Många av grupperna inom infrastrukturområdet - Ports and Waterways (tidigare Harbours), Roads, Railways, Bridges – börjar beskriva sina "byggnadsverk" som spatiala strukturer. Det motsvarar den nerbrytning som redan finns för byggnader i form av våningar. För dessa anläggningar så är det huvudsakligen 2D-områden, men även 3D för till exempel broar och lagringsplatser i hamnar. Principen för indelningen i landet för dessa områden, till exempel hamnar, är att de inte överlappar varandra. Det innebär en topologisk struktur som möjliggör navigation mellan områdena i datamodellerna.

Brukarna börjar nu förvänta sig att öppen BIM fungerar, att IFC-filerna också ska gå att öppna i framtiden och att nya förbättrade versioner av standarden och programvarorna ska komma regelbundet. Det innebär ökade krav på planerade releaser och också certifiering och nya funktioner i programvarorna.

buildingSMART Awards delades ut till bästa projekt för Design, Construction, Operation&Maintenance och Student. Över 40 projekt deltog och de bästa projekten var både stora och mycket bra avseende den öppna informationshanteringen.

Vinnare i designkategorin blev det norska projektet Terminal 2 på Oslo Gardermoen som genomfördes av Aas-Jakobsen AS. Motiveringen var:

The strength of this submission is that it was achieved through a central model server, combining federated sub-models to make a single model. This is not born out in each use-case, but is very significant, especially when many people worldwide are hesitant that it is possible.

Målet inför nästa år är att varje land/chapter lämnar in minst ett bidrag. Något som vi redan nu vill verka för inför 2019.

Text och sammanställning:

Väino Tarandi, representant BIM Alliance
Karin Andersson, Trafikverket och buildigSMARTs styrelse
Tiina Perttula, Ramböll Finland, ordförande i Infragruppen

Uppdaterad den