Medlemmar i BIM Alliance

Se vilka företag och organisationer som är medlemmar i BIM Alliance och läs mer om medlemskapet.

Vacse AB är ett fastighetsbolag inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till drygt 5,5 miljarder.

Exact är en komplett leverantör av högkvalitativa mätningstekniska tjänster i hela Europa. Exact har hög kompetens inom mätning för att samla in de data som du behöver.

Uppdaterad den