Lär dig mer om BIM

I BIM Alliance infoblad presenteras resultat och positiva exempel från BIM-projekt.

– Fastighetsägaren måste kravställa och då vara tydlig med vilken information man är intresserad av att få över från projekt till sin förvaltning, slår Lars Lidén på konsultföretaget Meta fast. Men tyvärr har åtskilliga fastighetsägare inte haft fokus på och sett värdet av att få in information direkt från projektet.

Lars Lidén tror det ofta bottnar i en oro för att man inte kommer att orka ta hand om informationen och hålla den uppdaterad samt de ökade kostnader man befarar att detta arbete för med sig. Dessutom är det många som inte inser nyttan med informationen. Men det senaste året har han märkt en klar förändring och ett ökat intresse av att få in intelligent information från ett projekt. Allt fler ser behovet av att ha koll på sin anläggning och veta hur den är uppbyggd för att kunna sköta om den på rätt sätt.

Ladda ner infobladet

Uppdaterad den