BIM Alliance har i december svarat på tre remisser som påverkar hur vi kan jobba med BIM och digitaliseringsfrågor framöver:

Boverkets rapport 2018:22 Dokumentationssystem för Byggprodukter
Boverkets rapport 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader
Delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

Du kan ta del av remissvaren här.

Remisseminarium

Den 12 december ordnade BIM Alliance ett remisseminarium i kombination med julfrukost. Du kan nu ta del av presentationerna från seminariet, de presenterar på ett bra sätt innehållet i remisserna och våra svar.

Uppdaterad den