Trafikverkets projekt Anpassat regelverk del 10: Anläggningsdata och geodesi ligger ute för extern remiss. För att vi ska få ett så bra och tydligt slutresultat som möjligt vill de nu ha in synpunkter från branschen.

Läs mer

Allmänt om anpassat regelverk

Remissinfo

Delprojekt 10

Bakgrund

Tio olika teknikområden har setts över i Trafikverkets projekt Anpassat regelverk. Ett av målen var att skapa tydliga krav- och rådsdokument som underlag för upphandling och genomförande av projekt. Rådsdokumenten innehåller rådstext kopplade till kraven i motsvarande kravdokument. Råden ger information eller exempel på godtagna lösningar. För avsteg från kraven ska en särskild rutin för dispenshantering tillämpas.

Uppdaterad den