Programperiodens första utlysning öppnar den 18 februari och stänger den 29 april. Projekt kan sökas inom programmets samtliga temaområden:
1) Innovationer och nya tillämpningar
2) Värdekedjor och affärsmodeller
3) Informationsinfrastruktur
4) Kunskap och kompetens

Det finns cirka 30 miljoner kronor i potten i utlysningen och projekten kan söka 0,5-4 miljoner kronor. Samfinansiering på 50 procent av projektets totala kostnader krävs. Mer information om utlysningen finns på Formas webbplats där den fullständig utlysningstext kommer att publiceras när utlysningen öppnar.

Den 20 februari hålls ett informationsmöte om utlysningen i Stockholm. Seminariet kommer att filmas och finnas tillgängligt på www.smartbuilt.se för den som vill titta på det i efterhand. Anmäl dig till seminariet.

Uppdaterad den