Digitaliseringen av samhällsbyggandet sker nu i en allt snabbare takt. Vi vill att du som arbetar i sektorn är en del av den utvecklingen. På Position 2030, den 19-20 mars på Kistamässan, får du kunskap om digitalisering i framkant och hur du skapar bäst nytta med digitala verktyg och processer.

Position 2030 är mötesplatsen för dig som arbetar med frågor som kopplar till samhällsbyggnadssektorn. Du får gärna vara medlem i BIM Alliance och då får du rabatt på deltagaravgiften. Vi bjuder också in dig som inte är medlem, men som har intresse för digital samhällsutveckling.

Missa inte att anmäla dig till Position 2030!

Konferensens tre övergripande teman är:

• Digitala lösningar och processer inom samhällsbyggandet
• Vägval och risker i digital transformation
• Kompetens för framtidens digitala samhällsbyggande

"Position – för digitalt samhällsbyggande 2030" arrangeras av BIM Alliance tillsammans med Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna

Många viktiga talare

På Position 2030 har du chansen att lyssna på experter inom många områden som berör digital utveckling. Här är ett exempel på några av dessa!

Jimmy Bengtsson VD för Veidekke Sverige
Anna Martin är projektområdeschef på Akademiska Hus.
Carl Ståhle är expert inom digital fastighetsutveckling på SABO.
Jimmy Bengtsson är sedan 2016 VD för Veidekke Sverige. Han har lång erfarenhet inom byggbranschen med en rad ledande befattningar. Karriären inleddes på Skanska där Jimmy under åren haft många olika roller. Under 8 år var Jimmy VD på Arcona innan Veidekke köpte bolaget. Sedan 2016 har Jimmy varit VD för Veidekke Sverige. Anna Martin är projektområdeschef på Akademiska Hus. Annas expertområden är framför allt arkitekturfrågor, projekteringsledning och processledning i byggprocessen. Anna har tidigare haft rollen som arkitekturchef och projektledare på Akademiska Hus. Carl Ståhle är expert inom digital fastighetsutveckling på SABO. Han kommer närmast från startup-scenen och har jobbat med samhällsbyggnadssektorn digitalt i större delen av sin karriär. För Carl är samhällsbygget lika mycket ett digitalt projekt som ett mentalt förändringsarbete.
Fiammetta Diani is currently Deputy Head of Market Development at the European GNSS Agency (GSA).
Anders Sandin är divisionschef för Geodatadivisionen vid Lantmäteriet.
Anette Scheibe Lorentzi är stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad.
Fiammetta Diani is currently Deputy Head of Market Development at the European GNSS Agency (GSA). Since 2009, she is in charge of market development and innovation activities in transportation. Before joining the GSA, she worked in the private sector for more than 10 years, both in aerospace and information technology industry. Anders Sandin är divisionschef för Geodatadivisionen vid Lantmäteriet som ansvarar för att tillgodose samhällets behov av grundläggande geografisk information, fastighetsinformation och geodetisk infrastruktur. Vid divisionen utförs standardiseringsarbete, forskning samt utveckling inom geodesi, kartografi och geografiska informationssystem. Anette Scheibe Lorentzi är stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad. Stadsbyggnadskontorets uppgift är att ansvara för planeringen av nya bostäder, ett attraktivt företagsklimat och goda möjligheter för rekreation och fritid. I sin tidigare roll som länsöverdirektör har Anette Scheibe Lorentzi arbetat för att främja ett ökat bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i regionen.
Uppdaterad den