Det tredje arbetspaketet Implementationsspecifikation är avslutat. Arbetet inleddes med att välja ut vilka krav projektet ska jobba vidare med, utifrån rapporten för kravspecifikation som arbetspaket två mynnat ut i. Därefter beskrev projektet ett antal testfall, utifrån de tidigare framtagna verifierbara kraven, som ska genomföras och dokumenteras. Testfallen har utformats för att testa olika delar i livscykeln.

Läs nyheten i sin helhet och ta del av resultatet i slutrapporten på CoClass webbtjänst (inloggning på byggtjanst.se behövs) eller läs mer om CoClass här.

Läs mer om projektet: Branschpraxis för tillämpning av CoClass

Uppdaterad den