Vi bad Terese Lilliehorn som varit med från början att berätta om resan.

När kom ni på att det behövdes en uppdatering av den grafiska profilen? Kan du ge oss lite av bakgrunden?
Vi tycker att det är hög tid att utveckla BIM Alliance kommunikation eftersom vi ser att sektorn nu har mognat så pass i digitaliseringsfrågan. Det innebär att vi kan börja prata om digitalisering och BIM på ett mycket mer självklart sätt.

Vi har gjort en taktisk förändring där vi vill visa hur sektorn ska arbeta med BIM mycket mer konkret. Vårt nya utseende, med ny logo, typografi, färger och grafik är alltså egentligen ett uttryck för ett mycket större arbete som jag hoppas att ni kommer att märka av framöver.

Det är ju fantastiskt fint. Kommer den att slå igenom i allt BIM Alliance material – mailsignaturer, webb, sociala media och tryckt material?
Vi arbetar nu succesivt med att plantera om allt våra material enligt den nya grafiska profilen – det kommer att ta lite tid. Men det egentligen största arbetet är att hitta rätt i den nya ton vi valt för vår kommunikation. Här kommer vi säkert be medlemmarna om hjälp med att hitta praktiska exempel på bra metoder för BIM-arbete som vi vill visa upp.

Vi som var på Position 2030 har ju redan sett BIM Alliances nya rollups, powerpoint och såklart den nya loggan – vad kommer vi att få se mer av i den närmaste framtiden?
Medlemmarna kommer snart att se förändringar på vår webbplats, och framförallt i hur vi riktar oss mer specifikt till målgrupper beroende på ”BIM-mognad”. Det som är självklart för dig som arbetat länge med BIM är antagligen helt revolutionerande för dig som precis kommit igång, och vi vill möta er på lika villkor.

Slutligen: Vem kontaktar man om man behöver få tag i den nya loggan?
Den nya logotypen finns att ladda ner på BIMAlliance.se – du som är medlem får gärna använda den på din organisations webbplats för att visa att ni är medlemmar.

Uppdaterad den