Under nätverksmötet deltog Olle Samuelson, VD för BIM Alliance, och presenterade BIM Alliance som förening för studenterna.

Därefter följde Emile Hamon, verksamhetsutvecklingschef på Veidekke, som pratade om Veidekkes arbete med VDC och hur de ligger i framkant inom digitalisering. Efter en timmes presentationer övergick nätverksträffen i en workshop där studenterna i grupp fick besvara frågor kring framtiden för nätverket, vad de vill ha ut av det samt hur det kommande årets nätverksträffar ska se ut i form av tema och upplägg.

Simon Käck och Olof Håkansson

”Vår tanke med workshopen var att studenterna skulle få en möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer och känna sig delaktiga i utformningen av studentnätverket” säger Simon Käck, en av arrangörerna av den första nätverksträffen.

”Det var kul att se studenternas engagemang under workshopen – flera gånger uttrycktes behovet av ett studentnätverk inom BIM och digitalisering. De idéer som kom fram var förslag på hur studenterna kan vidga sina egna nätverk i branschen, men också hur företag ska kunna engagera sig och dra nytta av nätverket” säger Olof Håkansson, även han arrangör av första nätverksträffen.

Workshopen har nu summerats och inom kort kommer mer information om hur vi går vidare med detta. Vi vill tacka alla studenter som deltog och även Emile Hamon som tog sig tiden att närvara.

Uppdaterad den