Den största aktiviteten är kring utvecklingen av IFC för infra, som ska vara klart om något år (redan nu är IFC-objekt för broar klara) och där Sverige har en viktig roll genom Trafikverket.

Men det pågår också många fler aktiviteter för att göra standarderna ännu mer användbara och lättanvända. Några highlights kan du läsa om här.

Building Room

Förslag för Model View Definition för brandsäkerhet och utrymningsanalyser.

Projektet vill digitalisera och optimera brandsäkerhet- och utrymningsanalyser med hjälp av en egen IFC Model View Definition. Idag sker mycket fortfarande semi-analogt i en manuell process vilket ger ett arbetsflöde där beräkningar oftast bara görs på slutet av projekteringen. Dessutom ger arbetsmetoden ingen standardiserad information och har den en hög felfaktor.

Genom att jobba med BIM-programvaror för brandprojektering kan processen standardiseras och minskas felmarginaler. Det finns även möjlighet att göra avstämningar under gestaltnings- och projekteringsprocessen och på det sättet påverka utformningen.

Projektet har medlemmar från hela Europa, bland annat svenska Briab med Johan Norén och Michael Strömgren.

IFC4precast

Eftersom modellering och projektering av prefabricerade element oftast sker av tillverkaren i särskilda programvaror finns det ett behov för en egen IFC uppsättning. Projektet vill skapa en grund för processoptimering och informationsdelning inom prefabricering genom en bättre användning av BIM med hjälp av IFC. Målsättningen är även att förbättra flödet mellan de olika partner i processen.

Design Transfer View och certificiering

Sykehusbygg är en av Norges största beställare och ställer krav på Open BIM i alla sina projekt. De presenterade sina utmaningar med bristen på certifierade programvaror för Design Transfer View och IFC4. Många av dagens hinder med IFC2x3 kan lösas av IFC4 men konsulterna skyller på programvarutillverkare som i sin tur skyller på höga krav från buildingSMART.

Till skillnad från Reference View som finns i IFC2x3 skulle IFC4’s Design Transfer View kunna exportera all geometri i slutet av projektet och ge ett bättre relationsunderlag som kan bli redigerad av andra projekteringsprogramvaror.

Technical Room

Technical Room ser till den övergripande hanteringen av buildingSMART-standarder och hur de kan utvecklas. . En stor del av arbetet handlar om hur standarderna behöver förbättras och kompletteras för att bli mer användbara, men också vilka verktyg och procedurer som behövs för att implementera dem.På så vis skapas ökad nytta både för utvecklare som ska stöda standarderna och för användare. Här ett par aktuella exempel:

Sammankopplade standarder (dictionaries)

Interlink-projektet har genomförts för att visa att olika standarder kan kopplas samman och samverka. På det sättet kan man utnyttja dem utan att behöva dubblera information. IFC har här kopplats samman med svenska CoClass, holländska COINS, INSPIRE för infrastruktur, OKSTRA m fl. På så vis kan t ex egenskaper för objekt definieras utanför BIM men direkt kopplat till modellen.

Tre testfall har använts, i Tyskland, de nordiska länderna och Nederländerna. En bro i det tyska testfallet har helt och hållet anonyma objekt (ifcProxy) som Tekniken som har använts är länkade data enligt W3C-standard för den semantiska webben, data kan alltså vara distribuerade och hämtas över hela internet.

IDM Toolkit

IDM (Information Delivery Manual) är en relativt okänd standard för hur man specificerar krav på BIM-leveranser, alltså vad vi enligt Bygghandlingar90 kallar leveransspecifikationer. I dag görs detta helt manuellt och upprepas från byggprojekt till byggprojekt, en kompletterande standard behövs för att effektivisera och automatisera det arbetet. I detta projekt har metoder utvecklats och testats för att konvertera leveransspecifikationer till ett format som kan användas av datorer för att exportera en IFC-fil med rätt innehåll. Resultatet är alltså en XML-fil som innehåller de objekt och de egenskaper som ska ingå i IFC-filen. I projektet ingår också att XML-filerna ska kunna lagras (och skapas) på en globalt åtkomlig server som varje programvara kan använda för att hämta dem.

Här kan du ladda ner en ännu mer detaljerad genomgång av dagarna.

Uppdaterad den