Hur använder ni BIM i ert arbete på Sweco?

Kajsa Crona

– Vi använder BIM-processer för att förbättra estetiska och funktionella egenskaper hos de byggnader vi designar. Tekniker som parametrisk design gör att vi snabbt kan utforska många alternativa designscenarier. Sol-, energi- och vindsimuleringar gör att vi kan finjustera våra mönster och designer för att skapa de mest hållbara och användarvänliga lösningarna till varje situation.

Genom högkvalitativa visualiseringar och virtuella verklighetsmodeller kan vi enkelt kommunicera våra idéer till våra kunder och andra intressenter och låta dem uppleva våra designer långt innan de byggts eller designen fastställts.

Vilka är era stora utmaningar?

– Teknikutvecklingen går otroligt snabbt fram, samtidigt som den aldrig kommer att gå långsammare än vad den går nu.

Vi måste verkligen stå på tå för att kunna vara med längst fram, för att kunna hitta nya innovationer och möjligheter med nya tekniker och förutsättningar.

Samtidigt upplever vi att det finns aktörer i branschen som inte riktigt vågar investera och ta steget mot digitalisering.

Där måste vi kunna gå först och visa hur vi kan förenkla och förbättra, och bidra till framtidens samhällen.

Hur ser du att BIM kan komma att förändra sättet ni arbetar på i framtiden?

– Själva arbetet med BIM-modeller tenderar att bli mer och mer kopplat och integrerat till större och större datamängder och plattformar, detta tillsammans med att mer data skapas och blir tillgänglig. Detta gäller genom alla skeden i våra projekt, från tidiga idéskisser till relationshandlingar och förvaltning.

Det kräver att vi måste kunna hantera och bearbeta stora mängder data genom parametriska och generiska designprocesser för att kunna skapa framtidens samhällen som är hållbara över tid. Nya produktionstekniker tillsammans med nya designprocesser ger oss arkitekter helt nya möjligheter att kunna designa och gestalta våra framtida samhällen.

Det gör också att våra roller kommer att styras till att bli mer analyserande och beslutsfattande tack vare automatiserade processer, vilket kräver att vi måste ställa ytterligare krav, och rätt krav, på hur vi arbetar med BIM och dess data.

Uppdaterad den