Vill du vara med och utveckla innovativa idéer för ett hållbart samhällsbyggande? Vill du träffa kollegor från andra delar av sektorn för att tillsammans hitta lösningar på komplexa problem? I innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande blir du en spelare som tillsammans med ditt lag bidrar med affärsmässiga lösningar som ger reell nytta!

Inbjudan till tävlingen som pdf, delta den gärna

Sprid gärna inbjudan. Kontakta info@smartbuilt.se vid frågor!

Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande

Vad är en innovationstävling?

I innovationstävlingen samlar vi deltagare från många olika organisationer för att medskapa innovationer på platser avskärmade från vardagen. Deltagarna formar lag och praktiserar en process för att ta fram lösningar på en utmaning kopplad till digitalisering och cirkulära, säkra och resurseffektiva materialflöden i anläggningssektorn. Hela processen coachas av erfarna innovations- och processledare vars avsikt är att leda lagen i önskad riktning. Deltagarna får också möjligheten att hämta inspiration och kunskap från innovationsledare, entreprenörer och forskare.

Varför ska jag vara med?

Du får vara med i tävlingen om du vill utveckla affärsmässiga innovationer som möter utmaningen:

Att med digital teknik skapa slutna och säkra materialflöden och minska utsläppen i anläggningsbyggande med bibehållen eller förbättrad funktionalitet hos slutprodukten.

Det kan till exempel innebära:

  • Att finna effektivare metoder och tekniker för att rena, transportera och återanvända förorenade massor vid landets många exploateringar och infrastruktursatsningar.

  • Att med hjälp av digitala teknologier säkerställa att rätt material och rätt mängder hamnar på rätt plats på ett effektivt sätt.

Det kan också innebära något helt annat som återstår att upptäcka!

I tävlingen får du också praktisera en metodik för innovation och bygga relationer inom sektorn och mellan sektorer. Målet är att alla deltagande ska kunna dra nytta av lärdomarna och det utökade nätverket i sina yrkesroller.

Om Smart Built Environment

Innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. I Smart Built Environment genomför vi en unik och långsiktig satsning för att ta fram mer hållbara och integrerade sätt att bygga, utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Inom programmet drivs bland annat strategiska projekt som initierats av programstyrelsen, innovationstävlingen är ett av dessa. Läs mer på smartbuilt.se

Hur går det till?

Innovationstävlingen genomförs under fem så kallade “labb” som äger rum på olika platser runt om i Sverige. Ett labb är en konferens och mötesplats som pågår i en till två dagar. På labben varvas inspirationsföreläsningar med utbildning, praktik och arbete med innovationskoncepten. Tävlingsdeltagarna förväntas lägga vardagens arbetsuppgifter åt sidan och helhjärtat fokusera på innovationerna, lärande och skapandet.

Vem kan vara med?

För att vara med ska du vara yrkesverksam inom samhällsbyggnadssektorn, akademin eller i inom andra sektorer som samhällsbyggnadssektorn har kunskapsmässig och erfarenhetsmässig nytta av att samarbeta med.

Du kan exempelvis inneha rollen som projektledare, teknikexpert, forskare, systemutvecklare, affärsutvecklare eller affärsområdeschef. Intentionen är att deltagarna besitter en mångfald av roller för att skapa en dynamiska och kreativa processer.

När sätter det igång?

Innovationstävlingen inleds med ett första labb den den 5-6 december 2019 och pågår till och med sommaren 2020. Du bjuds också in till ett informationsmöte som hålls den 18 november i Stockholm.

Kontakta info@smartbuilt.se vid frågor!

Anmäl dig nu!

Skicka in din intresseanmälan så snart som möjligt och senast den 25 oktober via formuläret nedan.

Uppdaterad den