Det var Slussenprojektet som inspirerade Kjell Karlsson från Byggstyrning och Anders Boström från Vasakronan när Projekt Celsius skulle påbörjas, en ny avancerad kontors- och labbyggnad på 10 000 kvadratmeter i Uppsala Science Park. De hade precis avslutat ett gemensamt byggprojekt och skulle nu starta det nya.

– Jag kände att vi måste hitta bättre sätt för att projektera och bygga, det känns omodernt med ritningar, säger Kjell Karlsson, projektledare på Byggstyrning. Det är kul att jobba med Vasakronan, de premierar bra idéer och är inte rädda för att prova nytt.

Han kunde inte längre köpa att endast nyttja delar av modellen och inte ta till vara all den intelligens som finns. Han kunde inte heller acceptera att det blev fel i produktionen till följd av felaktig information mellan projektörerna. Lösningen blev en gemensam modell där alla ritar online samtidigt. Alla har då samma underlag att rita i. Den stora innovationen skulle kunna vara att även bygga utan ritningar, att använda modellen helt och hållet.

Du kan ladda ner infobladet här.

Uppdaterad den