Lennart Sjögren, tf vd Geoforum Sverige och Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Programmet för konferensen har fokus på datadrivna processer inom region- och stadsplanering, användning av BIM i projektering, byggande och förvaltning och ett obrutet informationsflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

– Byggfel i Sverige kostar mellan 60–120 miljarder kronor varje år. Det skulle kunna undvikas genom att arbeta smartare och effektivare samtidigt som man undviker kostnader för kvalitetsbrister, menar Lennart Sjögren Tillförordnad vd för Geoforum Sverige.

– Vi vill visa att man inte bara skulle kunna arbeta smartare utan att man faktiskt gör det redan nu. Vi vill inspirera med goda exempel och förebilder med olika case som kan inspirera andra att ta efter, fortsätter Lennart Sjögren.

Deltagarna på konferensen får bland annat ta del av praktikfall som står i framkant, framtidsspaningar, inspiration till digitaliseringsarbetet och nya kontakter för erfarenhetsutbyte och samarbeten.

– Vi hoppas att deltagarna på konferensen kan ta med sig praktiska goda exempel som inspirerar och utmanar dem. Vi hoppas också på att öka förståelsen hos de kollegor som inte jobbar med det här till vardags. Vi vill att de ska bli inspirerade och förstå vart vi är på väg, säger Susanne Nellemann Ek, vd på BIM Allience.

Fram till 2 februari får du 1000 kr rabatt på deltagaravgiften. Anmäl dig nu!

Uppdaterad den