Alexander Ståhle, vd för arkitektkontoret Spacescape och doktor i stadsbyggnad på KTH.

Vi är glada att presentera stadsforskaren Alexander Ståhle som en huvudtalare på Arbeta smart inom planering och byggande 2020. Alexander bidrar med spaningar om framtidens städer och delar med sig av sina tankar om de möjligheter som digitalisering innebär för en snabb och hållbar stadsutveckling.

Hej Alexander, vad är det viktigaste i samhällsbyggandet idag?

– Jag tycker att det mest kritiska just nu är trafiken. Vi behöver vända utvecklingen från 50-talets bil-samhälle till något mer hållbart. Vi måste sikta på den smarta och människovänliga eko-staden.

Var i samhällsbyggandet tror du utvecklingen kommer att ske snabbast?

– Trafiken genomgår just nu en revolution med digitaliseringen, och det kan vi utnyttja till att skapa mer hållbara samhällen. Digitaliseringen innebär också att vi kan dela saker på smartare sätt. Det handlar om ytor, lokaler, transporter och mycket mer.

På årets upplaga av Arbeta smart inom planering och byggande håller Alexander ett keynote-framförande med temat ”Big data för hållbar stadsutveckling”.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från ditt framförande på konferensen?

– Jag hoppas att deltagarna ser möjligheterna med de nya digitala verktyg som finns för att skapa en mer hållbar stadsmiljö.

Arbeta Smart inom planering och byggande 2020

Konferensen arrangeras av BIM Alliance och Geoforum Sverige i Stockholm den 21–22 april 2020.

Programmet för konferens har fokus på datadrivna processer inom region- och stadsplanering, användning av BIM i projektering, byggande och förvaltning och ett obrutet informationsflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

Du som deltar får:

  • Ta del av många praktikfall i framkant
  • Den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna på nationell nivå
  • Framtidsspaningar och internationell utblick
  • Inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan
  • Nya kontakter för erfarenhetsutbyte och samarbeten.

Konferensen riktar sig framförallt till dig som:

  • Jobbar med plan- och byggfrågor i kommuner och regioner
  • Representerar en byggherre, projektör eller är verksam i byggskedet eller förvaltningen
  • Leder utveckling inom digital samhällsbyggnadsprocess
  • Jobbar med geodata i kommuner och statliga myndigheter och bidrar med data och analyser
  • Är forskare, lärare, konsult eller systemleverantör med koppling till området.

Läs mer och anmäl dig här!

Uppdaterad den