Mikael Anjou, Christian Koch och Svante Hagman

Snart avslutas forskningsstudien ”Produktivitetsläget i svenskt byggande 2018”. Professor Christian Koch från Chalmers är en av forskarna bakom studien och under frukostmötet berättade han mer om resultaten.

Det visar sig att projektproduktiviteten har ökat 1 procent per år per kvm under åren 2014-2018 vilket är ett trendbrott. Det byggs snabbare och ledtiderna är kortare. Studien visar att några av framgångsfaktorerna är BIM och partnering.

På plats fanns även Mikael Anjou, som är tidigare vice koncernchef på Einar Mattsson AB och aktuell med boken ”Den ineffektiva byggbranschen”. Han gav sin kommentar till forskningsstudien. Han välkomnade ökningen av projektproduktiviteten men visade på flera områden för förbättring. Digitaliseringen är en del av lösningen för ökad produktivitet.

Läs mer om studien och BIM Alliance frukostmöte

Uppdaterad den