Professor Tina Karrbom Gustavsson. Foto: Håkan Målbäck

Vad kommer du att prata om på konferensen Arbeta Smart?

– Jag kommer att tala om ledarskap för förändring och ledarskap i förändring. Projektledning är exempel på ledarskap för förändring medan förändringsledning är exempel på ledarskap i förändring. Jag kommer att belysa skillnader och likheter mellan dessa.

Varför är ledarskap viktigt när vi digitaliserar samhällsbyggnadssektorn?

– Ledarskap skapar riktning, mål och dynamik. Åt vilket håll ska vi? Vad vill vi uppnå? Hur ska vi komma dit?

Du pratar under rubriken "Leda i med- eller motvind" på konferensen, kan du ge exempel på vad du menar med medvind respektive motvind?

– Med att leda i medvind menar jag att leda en vidareutvecklingsprocess, där ny kunskap adderas till den tidigare. Att leda i motvind handlar snarare om att leda en förändringsprocess som först handlar om att lära av innan det går att lära nytt, alltså att utveckla helt nya sätt att arbeta.

Arbeta smart inom planering och byggande 2020

Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalt samhällsbyggande där Tina Karrbom Gustavsson är en av talarna.

Arbeta smart inom planering och byggande 2020 (länk)

Uppdaterad den