Medlemmar i BIM Alliance

Se vilka företag och organisationer som är medlemmar i BIM Alliance och läs mer om medlemskapet.


Bostadsbolaget Ikano Bostad startades av IKEA:s grundare. Idén är att erbjuda kvadratsmarta, funktionella, hållbara och prisvärda bostäder för människor i livets alla faser.

Byggstyrning är ett projekt- och byggledningsföretag som planerar och genomför byggprojekt på konsultbasis tillsammans med sina uppdragsgivare.

Fastighetsföretaget Humlegården Fastigheter AB äger, förvaltar och utvecklar kontorsfastigheter i Stockholm. Företaget ingår i Länsförsäkringsgruppen.

NTI är en av Europas största leverantörer av lösningar och tjänster som täcker affärsbehov för BIM, CAD, CAM, GIS, PLM, dokumenthantering och Facility Management - från konsult och behovsanalys till hårdvara, programvara och undervisning, underhåll och support.

ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra ICAs långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser.

Vet du någon organisation eller något företag som borde vara medlem i BIM Alliance? Tipsa dem! Eller kontakta oss på BIM Alliance kansli!

Uppdaterad den