KRÖNIKA: På vårt frukostmöte den 7 februari stod byggeffektiviteten och digital informationshantering i fokus. Professor Christian Koch från Chalmers har gjort mätningar av projekteffektiviteten i sektorn – det är bra, vi behöver mätetal som visar var vi står idag.

Och resultatet innehåller flera goda nyheter. Effektiviteten har ökat i branschen varje år, fyra år i rad. Det är ett trendbrott. Och vi har fått tal på BIM-användningen; 33 procent av de studerade projekten använder BIM. Studien visar även att de byggprojekt som använt BIM är mer effektiva än andra projekt, i genomsnitt ökar effektiviteten med 14 procent.

Det är vårt utgångsläge när vi nu skriver år 2020.

Att växla ut effekter av digitaliseringen är en utmanande uppgift

Att växla ut effekterna av data och digital informationshantering är en utmanande uppgift. Att jobba digitalt i samhällsbyggnadssektorn kräver att vi vågar utmana invanda och traditionella arbetssätt.

Ledare inom bygg och förvaltning behöver sätta tydliga strategier och mål för det digitala arbetet som är gemensamma för de inblandade aktörerna. I det arbetet blir rätt snart val av informationsmängder och format viktiga frågor. Det är avgörande för att det ska bli digital informationshantering som skapar tydliga värden.

Ditt medlemskap i BIM Alliance är viktigt

Vi vill vara en positiv kraft för sektorns digitalisering och prioriterar i samverkan med andra:

  • Insatser som främjar ledarskap för digital transformation
  • Främjande av öppna format som möjliggör informationsutbyte mellan sektorns aktörer
  • Insatser för kunskapsuppbyggnad samt nödvändiga strukturer för digitalisering
Medlemskap i BIM Alliance

Uthålligheten i arbetet är viktig, vi behöver strukturer för kunskaps- och erfarenhetsåterföring. Vi måste se på produktivitet över tid och inte i varje enskilt projekt. Digitaliseringen i sektorn är en positiv kraft att bygga på. Genom din organisations medlemskap i BIM Alliance bidrar du till att möjliggöra detta!

Stärkt internationell konkurrenskraft

Om något land ska klara utmaningen att sätta strukturen för data i bygg och förvaltning så är det Sverige, med vår förmåga att prestigelöst nå överenskommelser om hur vi ska jobba. Detta i kombination med vår förmåga att systematiskt implementera det som vi kommit överens om gör oss starka. Vi kan konsten att få med aktörer på bredden och på olika nivåer för att göra det vi bestämt.

Det finns mycket i vågskålen. Lyckas vi med digital informationshantering och att anpassa arbetssätt och roller – ja då stärks vår internationella konkurrenskraft. Det blir ett arbetssätt som framgångsrikt kan exporteras.

Text: Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Uppdaterad den