Här och nu mitt i krisen är det mycket som känns tungt och osäkert. Men med krisen kommer vi att ta språng. I krisen sätts våra förmågor på prov och med det kommer vi även att bli bättre på att tillvara digitala tekniker i samhällsbyggnadssektorn.

Samarbete och innovation hjälper oss framåt

Att ha rätt tekniska förutsättningar blir förstås jätteviktigt. Men vi får inte heller glömma bort ledarskapet och vikten av att och skapa förutsättningar för nya arbetssätt. Var och en av oss behöver medverka till samarbete och innovation samt våga satsa på framtiden. I dag handlar det om hur vi kan främja den kulturen.

Min önskan är att BIM Alliance ska vara ett stöd för medlemmarna och hjälpa till att hantera den allvarliga situation som kräver att vi hittar nya vägar för vårt arbete. Jag vill gärna ha dina idéer på hur du vill använda BIM Alliance som en möjliggörare för smartare arbetssätt i en tid när mycket ställs på sin spets.

Kan vi till exempel stötta yrkeshögskolan eller gymnasier med bygginriktning i undervisningen med innehåll om digitala tekniker i samhällsbyggnadssektorn? Skolorna håller snabbt på att ställa om till distansundervisning och behoven ökar. Det är ett exempel på behov här och nu – vad ser du mer?

Har du en idé som kan hjälpa oss att kraftsamla och ge hävstång åt BIM Alliances medlemmars kunnande om digitala tekniker i samhällsbyggnadssektorn? Hör av dig!

Vi fortsätter att mötas

Alla BIM Alliance möten under våren blir digitala. Vi kan inte ses fysiskt i större grupper, men med digitala möten och webbinarier kan vi vara trygga med att träffas. Det är viktigt att vi i BIM Alliance fortsätter mötas för att utbyta erfarenheter och få tillgång till kunskap som ger nytta i respektive medlemsorganisation. Väl mött!

/Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Uppdaterad den