Jenny Carlstedt, Sweco

Den 21 april hålls årsstämma i BIM Alliance och Geforum Sverige. I samband med detta bjuder vi gemensamt in till en digital inspirationsföreläsning med Jenny Carlstedt, Sweco.

Om Jenny Carlstedt

Jenny Carlstedt arbetar med Smarta städer och samhällen på Sweco. Hon har bland annat arbetat med Lantmäteriets regeringsuppdrag ”Smartare samhällsbyggnadsprocess” som ska bana vägen för obrutna digitala informationsflöden från tidiga skeden till förvaltning – genom ex detaljplanering och bygglov. En av nyckelfrågorna i detta är självklart hur dataflöden mellan exempelvis GIS-analyser till BIM-modeller kan se ut, och hur modellbaserad information kan tas till vara i dessa processer. Hör Jennys spaningar!

Att delta vid inspirationsföreläsning och årsstämman är helt avgiftsfritt, varmt välkommen!

Mer information om tider och anmälan hittar du här.

Uppdaterad den