Nyhetstexten är hämtad från rapportens sammanfattning.

Rapport "Behov som tillgångsförvaltare av infrastruktur ställer på BIM" är resultatet av en granskning utförd på uppdrag av buildingSMART International InfraRoom för att förstå och sammanfatta de specifika behov som tillgångsförvaltare av infrastruktur ställer på Building Information Modeling (BIM).

Resultatet presenteras som en uppsättning principer för behovet av information som sträcker sig
över hela livscykeln, samt en uppsättning rekommendationer för insamling av grunddata och
nödvändigt innehåll.

Rapporten presenterades ursprungligen av buildingSMART under titeln "Infrastructure Asset Managers BIM Requirements". Rapportens författare är Phil Jackson. Touchless Consulting Group (TCG) svarar för översättningen till svenska.

Uppdaterad den