Ett stort arbete pågår med stöd till näringslivet och kommuner på olika nivåer. Många företag inom sektorn använder möjligheten till korttidsarbete och permittering för att klara coronakrisen. Korttidspermission går ofta att kombinera med kompetensutveckling. På så sätt används tiden till något konstruktivt och både medarbetare och företag går stärkta ur krisen.

BIM Alliance är en plats för ökad kunskap inom sektorns digitalisering och vi erbjuder våra medlemmar:

  • Kompetensutveckling genom att delta i våra webbsända event
  • Nätverk, kunskap och kontakter för ert utvecklingsarbete – vilken intressentgrupp passar ditt företags agenda?
  • Resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt till nytta för sektorns verksamhetsutveckling och digitalisering. Kolla till exempel in sektorns innovationsprogram Smart Built Environment och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.
  • Kunskap och vägledning till standarder och verktyg för digitala processer i samhällsbyggnadssektorn. BIM Alliance ansvarar för BIM standarder i öppet format (IFC) och standarder för att överföra information mellan BIM-modeller och fastighetssystem.

Kontakta gärna oss på BIM Alliance så berättar vi mer!

Kraftfull effekt för en hållbar samhällsbyggnadssektor?

För oss som är engagerade i BIM Alliance och sektorns digitalisering kan den kulturella effekten av krisen bli kraftfull. Vi sänker trösklarna till att jobba digitalt och i ett pressat ekonomiskt läge måste vi vara rädd om våra data, vår bebyggda miljö samt öka vårt kundfokus. Vi har ett fönster av möjligheter – att digitalisera, automatisera, bli klimatneutrala eller genomföra andra önskade förändringar. Men det går inte av sig självt, vårt beteende med slit och släng och snabba kickar har vi med oss även på andra sidan krisen om vi inte aktivt styr i omställningen.

Jag avslutar med att citera Katarina Graffman, doktor i socialantropologi och expert på beteenden och hållbarhet (krönika i Resumé 14 april 2020):

”Coronakrisen kan utgöra en hävstångspunkt som välter utvecklingen åt ett visst håll när det mesta tycks falla fritt. Att utnyttja denna hävstångspunkt och styra mot ekologisk hållbara affärsmodeller utgör en enorm möjlighet för svenska bolag.”

”Det gör att tiden för att påbörja en förändring till en hållbar affärsmodell är nu. Risken är annars stor att allt återgår till ”business as usual” och chansen till ett ekologiskt transformerat näringsliv har gått förlorad.”

/Susanne Nellemann Ek, VD BIM Alliance

Uppdaterad den