Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet i planering, byggande och förvaltning.

Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Anmäl dig nu och få 500 kr rabatt på deltagaravgiften!

Det handlar till exempel om visualisering för bättre kommunikation, planering utifrån data och rumsliga analyser, byggnadsinformationsmodellering (BIM) och inte minst om att få till obrutna dataflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé till planering, projektering, byggande och förvaltning.

Arbeta smart hela hösten och vintern

Vi har utvecklat konferensen till en digital mötesplats som pågår under hösten och vintern. Som deltagare får du en inspirationsdag den 28 september, en fördjupningsdag den 29 september och fem tematiska frukostmöten. Det övergripande temat är Arbeta smart, och vi vill lova att programmet rymmer såväl inspiration, som diskussion och många tillfällen för interaktion.

Läs mer om konferensen och anmäl dig!

Deltagaravgift

Du som anmäler dig senast den 20 augusti får 500 kr rabatt på deltagaravgiften.

Medlemspris: 2 250 kr
Ordinarie pris: 3 500 kr

Du som arbetar i en organisation som är medlem i Geoforum Sverige eller BIM Alliance deltar till medlemspris.

Vid anmälan senast 20 augusti betalar du som är medlem alltså endast 1750 kr!

Uppdaterad den