Inom BIM Alliance finns ett nätverk för digitaliseringsintresserade studenter som vill dela erfarenheter, få nära kontakt med yrkeslivet och skapa relationer för framtiden.

Till studentnätverket välkomnar vi alla studenter på högskolor och YH-utbildningar inom samhällsbyggnadsområdet. Nätverket drivs av studenter som en förening med möten flera gånger per termin. BIM Alliance kansli stöttar med lokaler, informationsspridning och kontakt med föreläsare.

Just nu söker vi dig som är intresserad av att ta en ledande roll inom nätverket eftersom vår tidigare ordförande och sekreterare tar examen. Uppdraget är ideellt och vi stöttar med viss handledning. Skicka din intresseanmälan till info@bimalliance.se senast den 24 augusti.

Engagera dig i BIM Alliances studentnätverk

Läs mer om studentnätverket

Genom studentnätverket har du möjlighet att skapa yrkeskontakter, få idéer till ex-jobb och inspireras av experter inom digitaliseringsfrågor. Det är också ett tillfälle att lära känna studenter från andra utbildningar, som kan vara dina framtida kollegor.

Att delta i nätverkets aktiviteter är kostnadsfritt, eller till självkostnadspris. Du står själv för resor till och från möten.

Uppdaterad den