Christoffer Börjesson, Fastighetsägarna Stockholm

Kan du med en mening berätta vad PropTech innebär?

– Proptech är förkortning av Property Technologies och är ett samlingsbegrepp för digitala teknikbolag inom fastighetssektorn.

Vill du avslöja något som du tar upp under konferensen Arbeta smart där du är en av talarna?

– Mitt fokus är att genom omvärldsbevakning koka ner hur den digitala utvecklingen skapar förutsättningar för oss att bli effektivare och fatta klokare beslut med hjälp av data och informationssystem. I grunden pratar jag om hur sektorn gör en transformation och vad vår bransch troligen kommer att göra för transformation.

Hur påverkar digitaliseringen fastighetsbranschens affärsmodeller?

– Den största förändringen är flexibilitet och gå från en produkt (yta) till en tjänst så som att köpa arbetsplats eller kontorsplats. Ibland som tjänst och ibland som ett behov per timme eller två.

Vad ser du som nästa stora trend inom fastighetsbranschen när det gäller digitalisering och Proptech?

– Att automatisera mer av våra processer som vi gör inom fastighetssektorn - alltifrån kund, uthyrning, underhåll, felanmälan, ärende som skickas mellan olika roller som arbetar med fastigheter. Här finns mycket tid och kvalité att hämta hem!

Uppdaterad den