Stärkta av krisen

Det finns goda skäl att tro att vi i Sverige har haft en liknande utveckling. I tuffare tider blir beslutsfattare mer intresserade av att se sig omkring – ”vad gör de som ligger i framkant, som inte vi gör?”. Så även om sektorn står i en svår situation nu, med framskjutna byggstarter, så finns tecken på ett mer digitalt mindset. Det kommer vi att ha glädje av på kort och lång sikt. Både sektorns konkurrenskraft och förmåga att trovärdigt visa hur man möter hållbarhetskraven, är beroende av hur skickliga vi blir på att använda digital teknologi och jobba strukturerat med till exempel miljödata.

Vi kan nog vittna om att vi har blivit bättre på digitala möten och online-delning av dokument och information. Allt detta hjälper branschen att ta sig an mer komplexa digitala tekniker som kräver mer i starten, men som kan ge ett större bidrag till det enskilda företaget och branschen, brett genom hela branschen värdekedja.

Digitaliseringen ökar i Danmarks byggbransch

Den danska undersökningen om coronakrisens påverkan på byggbranschens digitalisering har genomförts av Molio som är Danmarks motsvarighet till Svensk Byggtjänst. 85 % av de 450 företag som svarat bedömer att de under våren kunde hålla hjulen igång och ha samma aktivitetsnivå som innan krisen. Särskilt har användningen av branschspecifika verktyg, appar och mjukvarulösningar, exempelvis Revit, Solibri och Dalux, ökat. Och företagen vill även efter krisen fortsätta jobba digitalt – det ökar effektiviteten och förbättrar samarbetet både internt och externt. Den största ökningen har skett bland byggentreprenörer och hantverkare.

På BIM Alliance ser vi en vilja att söka sig till varandra och lyfta blicken. Höstens stora tema är "Arbeta smart inom planering och byggande” – det är både en digital konferens och seminarieserie. Här delar de företag och organisationer som investerat i digitalisering med sig av sina erfarenheter. Intresset är stort, välkommen du också! Och du, bjud med din ledningsgrupp också.

Nu kör vi!

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Uppdaterad den