– Att arbeta smart genom en gemensam nationell digital samhällsbyggnadsprocess ger stora nyttor för våra medlemmar som producerar och bygger bostäder i hela landet. Konferensen Arbeta Smart är ett viktigt steg för att kunna minska handläggningstider för att få fram byggrätt, bygglov och fastighetsbildning, och leder oss också mot en enhetlig tolkning av regelverket, säger Gustaf Edgren, projektledare TMF, Trä- och möbelföretagen.

TMF logotyp

Att arbeta smart genom en gemensam nationell digital samhällsbyggnadsprocess ger stora nyttor för våra medlemmar som producerar och bygger bostäder i hela landet. Konferensen Arbeta Smart är ett viktigt steg för att kunna minska handläggningstider för att få fram byggrätt, bygglov och fastighetsbildning, och leder oss också mot en enhetlig tolkning av regelverket, säger Gustaf Edgren, projektledare TMF, Trähusföretagen.

Årets viktigaste konferens om digitalt samhällsbyggande har nu smygstartat med ett första webbinarium. Geoforum Sverige och BIM Alliance arrangerar Arbeta smart inom planering och byggande 2020 digitalt för att ge dig inspiration, ökad kunskap och kontakter för fortsatt utveckling.

Som deltagare på Arbeta smart får du:

Läs mer om konferensen och anmäl dig

Uppdaterad den