BIM Alliance finns för att stödja er medlemmar. I våra nätverk och med vår omvärldsbevakning jobbar vi för att medlemmar och branschinitiativ ska mötas och etablera samarbeten. Vi jobbar tillsammans med andra föreningar för ett gemensamt agerande i viktiga frågor – det är en garanti för att undvika dubbelarbete och säkerställa att medlemmarnas pengar används på bästa sätt och till bästa nytta.

BIM Alliance styrelse har nu haft strategimöte och här betonade styrelsen vikten av att BIM Alliance fortsatt har fokus på att bidra till branschuppslutning kring de resultat som vi fått av de senaste årens stora satsningar på forskning och utveckling som våra medlemmar är engagerade i. Nu står vi inför en satsning att implementera de goda idéerna. Jag tror att vi kan göra mer för en kraftsamling, och det kommer prägla inriktningen framöver.

Medlemmarnas framgång

Vi bidrar också till våra medlemmars framgång genom att:

  • ge våra medlemsorganisationer den strategiska utblicken
  • medverka till ett fortsatt tillitsfullt samarbete mellan näringsliv, akademi och myndigheter – det är en unik styrka vi har i Sverige
  • göra våra medlemmar synliga för varandra – våra medlemmar verkar i samma ekosystem och är potentiella partners för varandra nu i en tid när sektorn transformeras och varje organisation behöver se över hur den bidrar till utvecklingen.

Vår sektor har visat på en förmåga att ställa om till digitala arbetssätt – den förmågan kan användas till annat som är svårare, till exempel klimatneutralt byggande och förvaltning. Du är välkommen att höra av dig till mig med din syn på BIM Alliance prioriteringar.

Tack för responsen!

Som avrundning här vill jag säga tack för responsen på min förra krönika. Flera av er har hört av sig och berättat om hur ni prövar er fram i att både möta kunder digitalt på nya sätt och bjuda in andra aktörer i ekosystemet av tjänster i sektorn för att diskutera hur tjänsteerbjudanden och samarbeten kan se ut i en digitalt transformerad sektor. Jag tänker att erfarenheterna av att våga prova nytt tillsammans med kollegor i sektorn kan vara väl värda att dela och ta del av. Det kan vara en uppgift för BIM Alliance att ge plats för detta.

Vi ses i höst – kolla in kalendariet.

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Uppdaterad den