VAD: Online-Hackathon där uppgiften är att använda CoClass-APIet som en del av befintlig eller ny programvara
VARFÖR: Lösa ett riktigt problem eller behov som finns ute i verksamheter. Detta kommer presenteras på Hackathonets startdag 2020-10-19.
VAR: Online
HUR: Anmälan görs på bimalliance.se. Man kan anmäla sig t.o.m. 2020-11-10. Efter inkommen anmälan kommer vi kontakta er med information om hur man får tillgång till CoClass-APIet.
NÄR: Hackathonet startar 2020-10-19 och pågår fram till 2020-11-12. Deltagare är fria att när som helst under denna perioden skapa ett tävlingsbidrag.

VEM:

Deltagare: Företag, organisationer eller studenter
Jury - Lösningen kommer bedömas avseende relevans, innovation och skalbarhet av jury bestående av:

  • Anna Martin (Akademiska Hus)
  • Sara Hederos (Trafikförvaltningen SLL)
  • Henrik Wendelsson (PEAB)
  • Pouriya Parsanezhad (SISAB)
  • Rogier Jongeling (Nationella Riktlinjer)

VINSTER:

  1. 2 år kostnadsfritt nyttjande av CoClass-APIet för kommersiellt bruk samt möjlighet att presentera bidraget vid ett framtida BIM Alliance-evenemang.
  2. 1 år kostnadsfritt nyttjande av CoClass-APIet för kommersiellt bruk
  3. 6 månader kostnadsfritt nyttjande av CoClass-APIet för kommersiellt bruk

Anmäl dig här!

Uppdaterad den