Jernhusen är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar järnvägsnära fastigheter. Vi är väldigt glada att kunna presentera Jernhusen som ny medlem i BIM Alliance.

Vi ställde några frågor till Jernhusens BIM-strateg Andreas Johansson.

Andreas Johansson, BIM-strateg, Jernhusen
Andreas Johansson, BIM-strateg, Jernhusen

Vilken vision har ni för er verksamhet?

– Våra fastigheter kopplar samman olika transportslag och bidrar till effektiva bytespunkter för resenären som vi alltid har i fokus. Vår vision är att göra skillnad för människor och miljö, till exempel genom att skapa attraktiva platser som främjar tågresandet i Sverige, berättar Andreas Johansson, BIM-strateg inom Jernhusen.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

– Vi vill bidra till och ta del av det arbete som BIM Alliance står för och utvecklar. Att Jernhusen blir medlem i BIM Alliance är nästa steg i vår satsning mot en ökad digital förvaltning av våra fastigheter.

Vilka frågor vill Jernhusen engagera sig i?

– Som ett förvaltnings- och projektorienterat fastighetsbolag kommer vi främst engagera oss i frågor relaterade till just projekt och förvaltning. Vi är också intresserade av andra sakfrågor som till exempel mjukvarustandarder och processer och ser fram mot att lära och utbyta erfarenheter med andra medlemmar, säger Andreas Johansson.

Läs mer om Jernhusen

Uppdaterad den