Årets Stora intressentgruppsmöte skedde digitalt och vi bjöd in Khoa Dang Ngo, Head Of Digital på Technical University of Denmark att hålla en inspirationsföreläsning. Du kan nu se en inspelad version av föreläsningen där Khoa berättar om det prisbelönta byggprojektet DTU Bygning 310.

Under sitt framförande förmedlade Khoa att det krävs ett tidigt samarbete mellan beställare, konsulter och entreprenörer för att få framgångsrika projekt. För att man ska kunna arbeta tillsammans behövs även OpenBIM och IFC. En viktig nytta i samarbetet med DTU Bygning 310 var att utnyttja möjligheten att bygga virtuellt tillsammans för att planera för att bra genomförande på plats. Centralt var också att kunna göra en digital överlämning till drift och underhåll. Digital överlämning är ett krav som Byggherren DTU ställer, och som går i linje med det danska regelverket för offentliga beställare.

DTU Bygning 310 – Den digitala byggnaden

Inspirationsföreläsning med Khoa Dang Ngo, Head Of Digital på Technical University of Denmark.

Projektet DTU Bygning 310 har belönats med både den danska utmärkelsen Årets bygge i specialkategorin "öppen för en uppseendeväckande byggprocess och ett samarbete som kan inspirera hela branschen" och har fått en utmärkelse inom buildingSMART Awards för informationshantering i öppna format.

Under mötet träffades också våra intressentgruppsledare och berättade om vad som är på gång i de olika grupperna. Deltagarna tog del av pitchar för aktuella fokusområden och valde vilket fokusmöte man ville vara med på. Du kan ta del av resultatet fån fokusmötena och presentationer i efterhand.

Läs mer om vår intressentgrupper och hur du engagerar dig!

Uppdaterad den