Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad, jobbar med en studie av pågående digitaliseringsprojekt i byggsektorn, på uppdrag av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Hans sammanställning av initiativ och satsningar för utveckling av byggprocessen, med analys av nuläget, visar att det är stort fokus på BIM och på arbetssätt. De effekter som man vill åt är effektivisering gällande kostnader och tid. Många projekt handlar om standardisering och särskilt standarder för BIM.

Det vi inte ser så mycket av är utvecklingsarbete med fokus på processer, roller och affärsmodeller. Internationellt är det också störst fokus på BIM; det lyfts som viktigast – ”backbone”.

Sammanfattningsvis pågår många initiativ och satsningar med stor bredd, med tydligt fokus på BIM och ny teknik ”på gång”. Transformativa inslag är däremot oroande lågt.

Rapportpresentationen följdes av ett panelsamtal med:

  • Svante Hagman, styrelseordförande i BIM Alliance och i Byggnadsfirman Erik Wallin
  • Christina Claeson-Jonsson, FoI-chef, NCC och styrelseordförande SBUF
  • Hans Söderström, expert och branschsakkunnig, Installatörsföretagen
  • Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad.

Rapporten kommer att publiceras på SBUF:s webbplats i mitten av januari.

Här kan du se det inspelade webbinariet

Uppdaterad den