Vi har intervjuat Free2moves vd Jan Ström om hur företaget jobbar, och vad de har för förväntningar på medlemskapet.

Mer om IoT – Sakernas Internet

Att koppla upp saker mot internet som sköter sig själva kallas sakernas internet, IoT (Internet of things). Detta fenomen ökar radikalt och skapar nya möjligheter för välfärd och samhällsbyggnad.

Hej Jan, kan du berätta om er och hur ni jobbar?

– Free2move har allt sedan starten 2000 förenklat den digitala transformationen som utspelats i Sverige. Med gedigen digitaliseringsteknisk kunskap har Free2move en IoT/tjänsteplattform (2Connect) att nyttja i/till de branscher där tekniken har en avgörande roll i kundens egna affär. Digitalisering är komplext och möter ofta på motstånd som främst drivs av okunskap. För oss har det därför varit extra viktigt att ha en ”komplett” tjänst samt vara transparanta och enkla i vårt erbjudande.

Jag ser på er webbplats att ni förbättra kundens driftnetto genom att göra ”fastigheter smarta och energieffektiva”. Jag antar att du i sammanhanget relaterar till smarta som digitala? Hur långt har ni kommit i den utvecklingen?

– Vi har kommit ganska långt. Vi har valt att inte bara fokusera på maskinerna/produkterna utan också att fånga det människor som sköter om dessa. Vi menar att människan måste vara med då allt inte går att koppla upp. I skenet av det har vi idag inte bara en IoT-plattform som är skalbar och flexibel utan flexibiliteten finns även i vår affärsmodell och vår egna organisation.

Jag undrar om du har några goda råd till kollegor i sektorn som vill ge sig in i BIM-sammanhang men som är ovana, vad tror du är ett första steg?

– Jag tror inte att ”Bim-sammanhang” skiljer sig nämnvärt från andra sammanhang. Jag tror man lyckas när man med ett högt engagemang tar för sig sina uppgifter. Att våga göra det och inte ge upp brukar vara en bra start. Jag är också övertygad om att man måste tillföra ett värde. Tänk att någon ska använda sig av min produkt/tjänst, vad vinner hen på det? Är detta på plats så är jag övertygad om att man kommer lyckas.

Min sista fråga rör dina förhoppningar om medlemskapet. Vad hoppas du få ut av det, vilka kontakter vill du knyta och vilken påverkan vill du att vi driver?

– Det jag främst vill få ut av medlemskapet är att få ny kunskap och få kvitto på den kunskap vi redan idag besitter. Jag ser vårt medlemskap som en kunskapshöjande faktor för våra anställda. Jag hoppas att medlemskapet ska ge möjlighet för oss att träffa oliksinnade företag och personer och inte bara ”frälsta/sprungna” från branschen. Då vårt erbjudande är brett kommer förmodligen också våra kommande kontakter knytas brett. På frågan om vad vi vill att ni ska driva för frågor säger jag ”pass”. Jag ser att många viktiga frågor redan drivs, och ber att få återkomma när jag lärt känna organisationen bättre.

Läs mer om Free2move.

Uppdaterad den