Tidigare i december genomförde BIM Alliance och Innovationsföretagen ett rundabordssamtal om dataformatens och de öppna formatens betydelse för utvecklingen inom projektering, bygg och förvaltning. Syftet med samtalet var att ta in flera perspektiv i frågan om hur vi kan skapa en god samverkan och ökad nytta i varje led och i delar av processen, samt möjliggöra innovation.

Det finns behov av att öka kunskapen om olika aktörers perspektiv på hantering av dataformat i projektering, bygg och förvaltning. På så sätt kan beställarnas respektive konsulternas/arkitekternas behov synliggöras – vad behöver lösas? Viljan att utvecklas finns och vi kan alla bidra till den utvecklingen. BIM är en möjliggörare för ökad produktivitet och hållbar samhällsbyggnad. Covid är en accelerator i digitaliseringsarbetet. BIM Alliance arbetar för att guida till standarder, hjälpa till i kravställning på information samt verka för en samlad prioritering och efterfrågar nu input om hur vi kan gå vidare i frågan om dataformatens betydelse.

Mötet gav oss en bra grund för att välja väg i det fortsatta arbetet inom detta viktiga område. Stort tack till alla medverkande!

Anteckningar från mötet finns på Innovationsföretagens webbplats.

Uppdaterad den