Svensk Byggtjänst har i tre uppmärksammade undersökningar 2007, 2014 och 2016 undersökt och följt upp hur bris­tande kommunikation i produktion och förvaltning egentligen påverkar svensk byggsektor. Nu delar Svensk Byggtjänst med sig av sammanfattningen av problematiken i en helt ny rapport, som också pekar ut möjliga lösningar.

I rapporten ”65 miljarder skäl – så leder förbättrad kommunikation till ökad produktivitet i byggsektorn” finns ett antal förslag som leder till förbättrad kommunikation och ökad produktivitet.

– Industrialiserat byggande genom innovation och standardisering är en del av lösningen. Klassificering och innovationsdriven upphandling är också vägar som leder dit. En viktig del av lösningen är CoClass, byggbranschens gemensamma språk som just nu implementeras i svensk byggsektor, berättar Mikael Malmkvist, produktchef för CoClass på Svensk Byggtjänst, i en intervju i Svensk Byggtidning.

Läs mer om CoClass och ladda ned rapporten

Uppdaterad den