Ute Omnell, SCIOR

Kan du berätta om SCIOR och visionen för er verksamhet?

– Scior är ett mätkonsultbolag som verkar över hela Sverige med cirka 50 anställda och 2021 fyller vi 30 år!

– Vi jobbar framförallt med anläggningsbyggande och infrastrukturprojekt i alla olika skeden, från planering till överlämnande. Vår strävan är att genom vår erfarenhet och kunskap bidra till att skapa bättre förutsättningar för våra kunder vad avser mätning och mängdreglering.

– En grundsten i BIM är 3D modeller som vi använder i vårt dagliga arbete sedan manga år.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

– Vi ser detta som en chans att påverka så att mätningsteknik blir en naturlig del inom BIM-utvecklingen. Vår förhoppning är också att utbyta erfarenheter med övriga medlemmar inom BIM Alliance.

Hur kommer BIM in i SCIORs verksamhet?

– Genom vårt arbete med mätningsteknik och mängdreglering jobbar vi dagligen med olika former av modeller såsom samordningsmodeller, byggmodeller och utsättningsmodeller som används för att beskriva projekt.

– Att arbeta med 3D modeller är inget nytt för oss, det har vi gjort i 30 år. Den spännande utvecklingen där modellerna är informationskälla till mer än bara lägesinformation skapar nya förutsättningar för vårt arbete.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

– Vi vill framför allt engagera oss i frågor som rör BIM för anläggningsbyggande och att den information som skapas i projekten är byggbar och att den kan användas för mätning, maskinstyrning och mängdreglering.

Läs mer på SCIORs webbplats

Uppdaterad den