Digitalt samhällsbyggande för yrkeslärare” är en serie med fyra digitala seminarier. Det är avgiftsfritt att delta, och du anmäler dig till de tillfällen som du är intresserad av. Om du missat ett möte kan du enkelt se det i efterhand på webben.

Vid det första tillfället i serien ger vi dig en introduktion till digitala metoder inom samhällsbyggande och hur de används idag. Du får del av praktiska exempel på digitalisering inom bygg, VVS och el-installationer. Vi berättar också om den utveckling som vi snart kommer se som en självklar del av yrkeslivet. Du får en introduktion till viktiga begrepp av Gustav Jansson, Luleå tekniska universitet.

Gustav Jansson, Luleå tekniska universitet

– Det är viktigt att vi som lärare, på alla nivåer, har förståelse för de begrepp och verktyg som nyexaminerade möter när de kommer ut i yrkeslivet. Då måste vi själva förstå vad digitaliseringen innebär för våra yrken, nu och i framtiden. Vi har också ett uppdrag att ge unga människor förtroende för den egna kompetensen när de kliver ut i yrkeslivet. För att lyckas med den utmaningen behöver vi själva skaffa oss kunskap och utveckla detta till ett lärande för elever och studenter, säger Gustav Jansson, Luleå tekniska universitet.

Moderator för det första mötet är Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance. Våra talare utöver Gustav Jansson är Andreas Udd, vd på VRA Rörinstallationer, Johanna Fredhsdotter Lager, Gruppchef VDC på NCC Group och Hans Nyblom, Installatörsföretagen.

Mötesserien är ett samarbete mellan Byggbranschens yrkesnämnd (BYN), Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY), VVS-Branschens yrkesnämnd (VVSYN) och BIM Alliance. Genom mötesserien vill vi synliggöra den digitalisering som pågår i branschen och som berör de yrkesroller som skolorna utbildar till. Genom riktade möten till intresserade yrkeslärare skapas förutsättningar för ett mer utvecklat samarbete mellan branschen och yrkeslärarna.

Läs mer och anmäl dig här!

Uppdaterad den