Med GTIN kan byggprodukter identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela byggprocessen och under en byggnads hela livscykel. GTIN är en standard som används globalt av många olika branscher.

– Detta enhälliga och branschgemensamma beslut är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot spårbarhet i byggbranschen. Genom beslutet tar vi ett gemensamt ansvar för en effektivare och smartare byggbransch och en hållbar samhällsbyggnad. Nu är det upp till varje aktör att verkligen nyttja dessa regler. Byggnader ska inte ses som engångsartiklar – vi ska gå över till en cirkulär ekonomi och vi ska göra aktiva och medvetna val när byggnation beställs. Klimatavtryck är något man väljer, säger Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance.

Vad är GTIN?

GTIN innebär att man enkelt kan koppla digital information för varor och läsa av varje produkt med hjälp av en streckkod, QR-kod. Det innebär att vi kan spåra i uppföljningssystem, lagra data och skapa en effektiv framtidssäkring i system och via smartphones.

GTIN finns redan inom detaljhandeln sedan flera decennier och redan idag säljs många byggvaror som har GTIN.

– Det är fantastiskt och viktigt att branschen äntligen har enats i denna fråga. Jag är stolt över långt och ihärdigt arbete och ser fram emot en enhetligt digital läsbar redovisning för byggvaror och tjänster med hjälp av GTIN inom samhällsbyggnadssektorn, säger Robert af Wetterstedt, Bjerking/BIM Alliance.

Arbetet stannar inte där utan fortsätter i Smart Built Environment-projektet Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen, med standardiserad hantering av mål och krav.

Livsmedelsjätten Coop lanserade nyligen en digital hållbarhetsredovisning för matvaror med hjälp av avläsning av smartphones. Med GTIN finns förutsättningar för en liknande utveckling inom samhällsbyggnadssektorn.

Branschgemensamt arbete mot global standard

För att praktiskt införa GTIN i byggbranschen startade standardiseringsorganisationen GS1 Sweden tillsammans med branschföreträdare i Användargrupp Bygg ett arbete för att anpassa och komplettera det globala regelverket för GTIN-standarden (GTIN Management rules) för att den ska fungera i byggbranschen i Sverige. Det var inom ramen för denna användargrupp som beslutet om GTIN-regler anpassade för byggbranschen enhälligt fattades. Eftersom Sverige ligger långt fram i detta arbete kommer GS1 även att arbeta för att anpassningarna för byggbranschen blir global standard.

Ta del av det nya regelverket här. Mer information finns på sidan om Användargrupp Bygg och på GS1 Swedens branschsida för bygg.

Mer information? Kontakta:

Robert af Wetterstedt, Total information manager for built and natural environment, Bjerking/BIM Alliance, 010 211 85 95, robert.af.wetterstedt@bjerkings.se

Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance, 070-311 51 13, susanne.nellemann.ek@bimalliance.se

Uppdaterad den